Menu Luk

2021:

GENERALFORSAMLING 2021 i KIGNÆSHALLEN, Smedeengen 4, Jægerspris:  SØNDAG DEN 22. AUGUST Kl. 10.00-12.00.

Ønsker et medlem at fremlægge forslag, må dette i skriftlig form være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen afsluttes med frokost kl. 12.00 - 13.00.

Efter generalforsamlingen vil der være smørrebrød fra 12-13 for dem, der tilmelder sig
senest 8 august til Bruno via mailen bbnj@mail.tele.dk

 

KONTINGENT 2021:  Kr. 1.000     BETALINGSFRIST TORSDAG DEN 15.  MARTS.  2021

KONTO:  REG. NR: 1551  KONTO NR. 3430630997.   HUSK AT ANFØRE NAVN & SOMMERHUSADRESSE.