Menu Luk

Kystsikring i Roskilde fjord

Venlig rykker til Borgmesteren 31/8.2019

Jesper Lohse Jørgensen, 31. aug. 2019 11.21 (for 7 dage siden) - Sendt til Borgmester, jesperlohse, ullabang, poul.petersen, Mogens Bonde
Over Dråby Strand den 31. august 2019

Kære Annemarie Jakobsen

Der er nu gået ca. et ½ år siden vi henvendte os om det nedennævnte borgmestermøde.

Jeg vil herved venligst forespørge, om du kan oplyse om der er fastlagt en mødedato for mødet med borgmestrene m.fl., jfr. tidligere mail fra hhv. den 22. og 27. februar 2019.

Hvis der på nuværende tidspunkt ikke er fastsat en dato, vil vi meget gerne oplyses om årsagerne til at mødet og mødets dagsorden endnu ikke er fastlagt.

Hvis borgmesteren og forvaltningen mangler konkrete oplysninger - og personligt oplevede erfaringer med stormfloden Bodils ødelæggelser - vil vi meget gerne mødes med borgmesteren for at give en sådan førstehåndsberetning. Vi kan samtidig drøfte den række spørgsmål, som fremgår af det vedlagte brev fra den 22. februar 2019, om kyst- og stormflodssikring i kommunen.

Vi har for to år siden henvendt os til borgmesteren om samme problemstilling med hhv. et åbent brev fra 12. april 2017, og i brev fra 30. juni 2017.
Vi er tålmodige folk - men med udsigt til en ny stormflods-sæson her til efterår og vinter – vil vi indtrængende bede om, at borgmesteren og byrådet nu tager skeen i den anden hånd, og tager nogle afgørende nye initiativer, som på kort- og langt sigt effektivt kan forhindre ødelæggelser fra fremtidige stormfloder.

Et fælles borgmestermøde for kommunerne rundt om Isefjorden og Roskilde Fjord kan være et af flere tiltrængte initiativer. En ny dialog med regeringen/staten om vilkår og økonomi for kystsikring af vores område, kan være et andet initiativ.

Men det begynder at haste – vi har i de senere år set flere ”næsten stormflodssituationer” – og de manglende initiativer fra byrådets- og borgmesterens side, skaber ikke den nødvendige tryghed og vished om, at der fra politisk side arbejdes hårdt og intensivt på at skabe effektive løsninger mod fremtidige stormfloder.

Venlig hilsen

Jesper Lohse Jørgensen