Menu Luk

Grundejerforeningen Over Dråby Strand

     

Driftregnskab for 2016

   

Budget  2016

Budget  2017

Budget  2018

           

Indtægter

         

Kontingenter

43.800,0

 

44.400

44.400

44.400

Indtægt fra Incasso

0,0

       

Renter fra Bank

23,0

 

200

100

0

Indtægter i alt

43.823,0

 

44.600

44.500

44.400

           

Udgifter

         

Vejvedligeholdelse

 

29.218,1

25.000

50.000

40.000

Dræn

 

29.650,0

10.000

10.000

20.000

Porto

 

1.716,0

1.500

1.500

1.800

Mødeudgifter/generalforsamling

 

4.733,7

4.000

5.000

5.000

Kørsel

 

0,0

1.000

500

0

Godtgørelse formand/Sekr/Kass.

 

2.800,0

3.000

3.500

3.500

Kontorartikler og fotokopiering

 

1.850,9

1.500

2.500

2.000

Gebyrer: Bank,Opkrævning, Incasso

 

340,0

500

500

500

Diverse

 

1.100,9

1.000

1.000

1.500

Udgifter I alt

 

71.409,5

47.500

74.500

74.300

           

Driftsresultat

 

-27.586,6

-2.900

-30.000

-29.900

           
           

Status pr. 31.12.2016

         

Danske Bank knt 3430-699296

3.561,6

       

Danske Bank knt 3430-630997

110.791,5

       

Tilgodehavende hos medl.

600,0

       

Forudbetalt kontingent

0,0

       

Udlæg

0,0

       

Egenkapital

         

Saldo primo

 

141.939,7

     

Årets driftresultat

 

-27.586,6

     

restancer

 

600,0

     

Egenkapital d.d.

 

114.953,1

     
 

114.953,1

114.953,1

     
               
               

Regnskab 2016 og Budget 2018 godkendt på Generalforsamlingen d. 29/4 2017

Udarbejdet af Niels Finseth (Kasser)
Revideret af Grethe Christensen (Revisor) og Jan Boserup (Revisorsuppleant)

 
                     

 

Driftregnskab for 2015

   

Budget 2015

Budget  2016

Budget  2017

           

Indtægter

         

Kontingenter

44.400,0

 

44.400

44.400

44.400

Indtægt fra Incasso

0,0

       

Renter fra Bank

47,2

 

400

200

100

Indtægter i alt

44.447,2

 

44.800

44.600

44.500

           

Udgifter

         

Vejvedligeholdelse

 

8.749,0

25.000

25.000

40.000

Dræn

 

0,0

5.000

10.000

10.000

Porto

 

950,0

1.500

1.500

1.500

Mødeudgifter/generalforsamling

 

4.731,0

4.000

4.000

5.000

Kørsel

 

0,0

1.000

1.000

500

Godtgørelse formand/Sekr/Kass.

 

3.000,0

3.000

3.000

3.500

Kontorartikler og fotokopiering

 

2.277,9

2.500

1.500

2.500

Gebyrer: Bank,Opkrævning, Incasso

 

300,0

500

500

500

Diverse

 

1.000,0

2.000

1.000

1.000

Udgifter I alt

 

21.007,9

44.500

47.500

64.500

           

Driftsresultat

 

23.439,3

300

-2.900

-20.000

           
           

Status pr. 31.12.2015

         

Danske Bank knt 3430-699296

4.931,1

       

Danske Bank knt 3430-630997

137.008,6

       

Tilgodehavende hos medl.

0,0

       

Forudbetalt kontingent

0,0

       

Udlæg

0,0

       

Egenkapital

         

Saldo primo

 

118.500,4

     

Årets driftresultat

 

23.439,3

     

restancer

 

0,0

     

Egenkapital d.d.

 

141.939,7

     
 

141.939,7

141.939,7

     
           

Dato:   20/3 2016:

         

Årsregnskab 2015 og Budget 2017 fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 16. April 2016.

   
           
           
           
           
 

Kasserer:  Niels Finseth

       

 

Grundejerforeningen Over Draaby Strand

       
           
           

Driftregnskab for 2014

   

Budget 2014

Budget 2015

Budget  2016

           

Indtægter

         
           

Kontingenter

44.400,00

 

44.400

44400

44400

Indtægt fra Incasso

500,00

       

Renter fra Bank

166,73

 

400

400

200

Indtægter i alt

45.066,73

 

44.800

44.800

44.600

           

Udgifter

         

Vejvedligeholdelse

 

29.014,31

20.000

25000

25000

Dræn

 

9.518,75

5.000

5000

10000

Porto

 

1.044,00

1.500

1500

1500

Mødeudgifter/generalforsamling

 

4.096,15

5.000

4000

4000

Kørsel

 

320,40

1.000

1000

1000

Godtgørelse formand/Sekr/Kass.

 

1.000,00

3.000

3000

3000

Kontorartikler og fotokopiering

 

1.127,90

2.600

2500

1500

Gebyrer: Bank,Opkrævning, Incasso

 

300,00

1.300

500

500

Diverse

 

775,00

5.000

2000

1000

Udgifter I alt

 

47.196,51

44.400

44.500

47.500

           

Driftsresultat

 

-2.129,78

400

300

-2.900

           
           

Status pr. 31.12.2014

         

Danske Bank 3430-699296

5.938,99

       

Danske Bank 3430-630997

113.161,39

       

Tilgodehavende hos medl.

0,00

       

Forudbetalt kontingent

0

       

Udlæg

0

       

Egenkapital

         

Saldo primo

 

121.230,16

     

Årets driftresultat

 

-2.129,78

     

restancer

 

0,00

     

Egenkapital d.d.

 

119.100,38

     
 

119.100,38

119.100,38

     
           

Dato:   27/3 2015

 

 

 

 

 

           

Regnskab 2014 og Budget 2016 Godkendt på Generalforsamlingen 25. april 2015.

         
           
 

Kasserer:  Niels Finseth

       
           
           
           
           
 

Revisor Grethe Christensen

Revisor Ib Nielsen

 

***********

Grundejerforeningen Over Draaby Strand

       
           
           

Driftregnskab for 2013

   

Budget 2013

Budget 2014

Budget 2015

           

Indtægter

         
           

Kontingenter

37.000,00

 

37.000

44.400

44400

Indtægt fra Incasso

600,00

       

Renter fra Bank

335,74

 

400

400

400

Indtægter i alt

37.935,74

 

37.400

44.800

44.800

           

Udgifter

         

Vejvedligeholdelse

 

12.022,38

50.000

20.000

25000

Dræn

 

0,00

0

5.000

5000

Porto

 

1.111,00

1.500

1.500

1500

Mødeudgifter/generalforsamling

 

2.590,75

4.000

5.000

4000

Kørsel

 

538,00

1.000

1.000

1000

Godtgørelse formand/Sekr/Kass.

 

0,00

2.000

3.000

3000

Kontorartikler og fotokopiering

 

1.742,00

2.600

2.600

2500

Gebyrer: Bank,Opkrævning, Incasso

 

99,00

1.300

1.300

500

Diverse

 

762,90

5.000

5.000

2000

Udgifter I alt

 

18.866,03

67.400

44.400

44.500

           

Driftsresultat

 

19.069,71

-30.000

400

300

           
           

Status pr. 31.12.2013

         

Danske Bank 3430-699296

3.135,50

       

Danske Bank 3430-630997

118.094,66

       

Tilgodehavende hos medl.

0,00

       

Forudbetalt kontingent

0

       

Udlæg

0

       

Egenkapital

         

Saldo primo

 

102.160,45

     

Årets driftresultat

 

19.069,71

     

restancer

 

0,00

     

Egenkapital d.d.

 

121.230,16

     
 

121.230,16

121.230,16

     
           
           

Dato:   27/2 2014

         
 

Kasserer:  Niels Finseth

       
           
 

Regnskab 2013 og Budget 2015 Godkendt på Generalforsamlingen d. 3/5 2014.

 
 

Revisor Grethe Christensen

Revisor Ib Nielsen

   
             

 

Driftregnskab pr. 31.12. 2012

   

Budget 2012

Budget 2013 (*)

Budget 2014

 

         

Indtægter

         

 

         

Kontingenter

37.000,00

 

37.500

37.000

44.400

Indtægt fra Incasso

790

       

Renter fra Bank

369,13

 

1.000

400

400

Indtægter i alt

38.159,13

 

38.500

37.400

44.800

 

         

Udgifter

         

Vejvedligeholdelse+dræn

 

14.468,75

20.000

50.000

25.000

Broprojekt Strandengen

     

8.000

 

Porto

 

1.329,00

1.500

1.500

1.500

Mødeudgifter/generalforsamling

 

4.782,98

3.000

4.000

5.000

Kørsel

 

0,00

1.000

1.000

1.000

Godtgørelse formand/Sekr/Kass.

 

300,00

1.200

2.000

3.000

Kontorartikler og fotokopiering

 

1.004,90

2.800

2.600

2.600

Gebyrer: Bank,Opkrævning, Incasso

 

30,00

3.500

1.300

1.300

Diverse

 

730,00

5.000

5.000

5.000

Udgifter I alt

 

22.645,63

38.000

75.400

44.400

 

         

Driftsresultat

 

15.513,50

500

-38.000

400

 

         

 

         

Status pr. 31.12.2012

         
 

12.001,53

       

Danske Bank 3430-630997

90.158,92

       

Tilgodehavende hos medl.

0,00

       

Forudbetalt kontingent

0

       

Udlæg

0

       

Egenkapital

         

Saldo primo

 

86.646,95

     

Årets driftresultat

 

15.513,50

     

restancer

 

0,00

     

Egenkapital d.d.

 

102.160,45

     

 

102.160,45

102.160,45

     
           

(*) Revideret budget 2013. Godkendt på Generalforsamlingen i 2013

         
           

Dato:   27/1 2012

Kasserer:  Niels Finseth

       
           

Revideret af:

Dato:

 

Dato:

   
           
 

Grethe Christensen

 

Ib Nielsen

   
             

 

Årsregnskabet er behørigt underskrevet og lagt i Protokollen

**********

         

**********

   

Driftregnskab pr. 31.12.2011

   

Budget 2011

Budget 2012

Budget 2013

           

Indtægter

         
           

Kontingenter

37.500,00

 

37.500,00

37.500,00

37.000,00

Opkrævningsgebyr

         

Rykkergebyrer

800,00

       

Renter:

         

Bank

331,71

 

1.000,00

1.000,00

400,00

Udestående kontingent

         

Indtægter i alt

38.631,71

 

38.500,00

38.500,00

37.400,00

           

Udgifter

         

Vejvedligeholdelse+dræn

 

40.850,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

Broprojekt, Strandengen

       

8.000,00

Porto

 

505,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Mødeudgifter/generalforsamling

 

2.064,75

3.000,00

3.000,00

4.000,00

Kørsel

   

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Godtgørelse, formand/sekr./Kass.

 

1.200,00

1.200,00

1.200,00

2.000,00

Kontorartikler

 

110,95

1.800,00

1.800,00

1.100,00

Fotokopiering

 

600,00

1.000,00

1.000,00

1.500,00

Gebyrer bank

   

500,00

500,00

300,00

Diverse

 

497,95

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Opkrævningsgebyr,kontingent

   

3.000,00

3.000,00

1.000,00

Ialt

 

45.828,65

48.000,00

38.000,00

45.400,00

Driftsresultat

 

-7.196,94

 

500,00

-8.000,00

 

38.631,71

38.631,71

     
           

Status pr. 31.12.2011.

         
           

Danske Bank 3430-699296

 

7.647,16

     

Danske Bank 3430-630997

 

78.999,79

     

Tilgodehavende kontingent/rykker

         

Udlæg

         

Egenkapital:

         

Saldo primo

93.843,89

       

Årets driftresultat

-7.196,94

       

Egenkapital d.d.

86.646,95

86.646,95

     
           
           

Dato: 19.01.2012

Kasserer:  Flemming Sund Nielsen

   
           

Revideret af:

Dato:

 

Dato:

   
           
 

Ib Nielsen

 

Niels Christian Finseth

 

Årsregnskab 2011 er behørigt underskrevet til foreningens protokol

 

 

           
           

GRUNDEJERFORENINGEN OVER DRABY STRAND

   
           
           
           

Driftregnskab 1. Januar - 31. December 2010

   

Budget 2010

Budget 2011

Budget 2012

           

Indtægter

         
           

Kontingenter

 

37.500,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

Opkrævningsgebyr

 

100,00

     

Rykkergebyr

 

300,00

     

Renter:

         

Bank

 

263,61

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Udestående kontingent

 

49,15

     

Indtægter i alt

   

38.500,00

38.500,00

38.500,00

           

Udgifter

         

Vejvedligeholdelse+dræn

18.093,75

 

21.000,00

30.000,00

20.000,00

Porto

1.655,50

 

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Mødeudgifter/generalforsamling

2.324,00

 

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Kørsel

0,00

 

500,00

1.000,00

1.000,00

Godtgørelse, formand

1.200,00

 

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Kontorartikler

119,95

 

1.800,00

1.800,00

1.800,00

Fotokopiering

320,00

 

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Gebyrer bank

0,00

 

500,00

500,00

500,00

Diverse

735,65

 

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Opkrævningsgebyr,kontingent

0,00

 

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Ialt

24.448,85

38.212,76

38.500,00

48.000,00

38.000,00

Driftoverskud

13.763,91

       
 

38.212,76

38.212,76

     
           

Status pr. 31.12.2010

         
           

Kassebeholdning

0,00

       

Danske Bank 3430-699296

8.475,75

       

Danske Bank 3430-630997

85.368,14

       

Tilgodehavende kontingent

0,00

       

Egenkapital:

         

Saldo primo

 

80.079,98

     

Årets overskud

 

13.763,91

     

Egenkapital ultimo 2010

         
 

93.843,89

93.843,89

     
           

Dato: 18. Januar 2011

signeret:

       
           
 

Flemming Sund Nielsen

   
 

kasserer

     

Revideret af:

         

Dato: 25.01.2011

signeret:

   

signeret

 
           
 

Ib Nielsen

   

Niels Christian Finseth

 

revisor

   

revisor

 

 

GRUNDEJERFORENINGEN OVER DRÅBY STRAND

   
           

Driftregnskab 1. januar - 31. december 2009

     
           
 

Udgifter

Indtægter

Budget 2009

Budget 2010

Budget 2011

INDTÆGTER

         

Kontingenter

 

37.500,00

(37.500,00)

(37.500,00)

(37.500,00)

Renter, bank

 

524,60

(1.000,00)

(1.000,00)

(500,00)

           

I alt, Indtægter

   

(38.500,00)

(38.500,00)

(38.000,00)

           

UDGIFTER

         

Vejvedligehold + dræn

31.312,50

 

50.000,00

21.000,00

30.000,00

Porto

969,00

 

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Mødeudgifter

1.997,85

 

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Kørsel

   

500,00

500,00

1.000,00

Godtgørelse, Formand

1.200,00

 

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Kontorartikler

758,95

 

1.800,00

1.800,00

1.800,00

Fotokopiering

-

 

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Gebyrer, bank

-

 

500,00

500,00

500,00

Diverse

285,00

 

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Opkrævningsgebyr, Kontingent

2.298,75

 

3.000,00

3.000,00

3.000,00

           

Udgift i alt

38.822,05

38.024,60

67.500,00

38.500,00

48.000,00

           

Driftsunderskud

 

797,45

29.000,00

-

10.000,00

 

38.822,05

38.822,05

 

nul kroner

 
           
           
           
           

Status pr. 31/12 2009

         
 

Aktiver

Passiver

     

Kassebeholdning

30,50

       

Danske Bank 3430699296

14.800,35

       

Danske Bank 3430630997

64.749,13

       

Tlgodehavende kontingent

500,00

       
           

Egenkapital:

         

Saldo primo

 

80.877,43

     

Årets underskud

797,45

       
 

80.877,43

80.877,43

     
           
           
           
   

Kasserer Eva Werner

   
           
           
 

Dato: 20. februar 2010

Dato: 16. februar 2010

 
 

________________

_________________

 

Revideret af:

Helle Asbøg

 

Ib Nielsen

   
           

Regnskabet foreligger behørigt underskrevet i protokollen

       

Budget 2011 er besluttet på generalforsamlingen den 17. april 2010

     

 

 

GRUNDEJERFORENINGEN OVER DRÅBY STRAND

   
           

Driftsregnskab 1. januar - 31. december 2008

     
           
           
           

INDTÆGTER

Udgifter

Indtægter

Budget 2008

Budget 2009

Budget 2010

Kontingenter

 

30.000,00

(30.000,00)

(37.500,00)

(37.500,00)

Renter, bank

 

2.064,90

 

(1.000,00)

(1.000,00)

Inkassogebyr

 

100,00

     
           

UDGIFTER

         

Vejvedligehold + dræn

26.681,25

 

30.000,00

50.000,00

21.000,00

Vejskilte

5.543,75

       

Porto

722,50

 

1.300,00

1.500,00

1.500,00

Mødeudgifter

4.032,00

 

2.800,00

3.000,00

3.000,00

Kørsel

   

500,00

500,00

500,00

Kontorartikler

258,70

       

Kontorhold, formand

1.200,00

 

1.200,00

1.200,00

1.200,00

Kontorhold

   

1.800,00

1.800,00

1.800,00

Fotokopiering

830,00

 

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Telefon

         

Gebyrer, bank

   

500,00

500,00

500,00

Diverse

   

1.000,00

5.000,00

5.000,00

Opkrævningsgebyr, kontingent

2.252,25

 

2.200,00

3.000,00

3.000,00

I ALT

41.520,45

32.164,90

     
           

Driftunderskud

 

9.355,55

12.300,00

29.000,00

+ - nul kroner

 

41.520,45

41.520,45

     
           
           
           
           

Status pr. 31/12 2008

         
 

Aktiver

Passiver

     

Kassebeholdning

30,50

       

Danske Bank 3430699296

1.316,49

       

Danske Bank 3430630997

79.530,44

       
           

Egenkapital:

         

Saldo primo

 

90.232,98

     

Årets resultat

 

(9.355,55)

     
 

80.877,43

80.877,43

     
           
 
           
   

Kasserer Eva Wernwr

   
           
           

Dato:    28. marts 2009

         
 

________________

_________________

 

Revideret af:

Helle Asbøg

 

Ib Nielsen

   

 

GRUNDEJERFORENINGEN
OVER DRÅBY STRAND

 
         

Driftsregnskab 1. januar - 31. december 2007

   
         
       

Forslag

INDTÆGTER

Udgifter

Indtægter

Budget 2007

Budget 2009

Kontingenter

 

30.000,00

(30.000,00)

(37.500,00)

Renter, bank

 

949,98

 

(1.000,00)

         

UDGIFTER

       

Vejvedligehold + dræn

18.700,00

 

20.000,00

30.000,00

Porto

   

1.300,00

1.500,00

Mødeudgifter

5.299,50

 

2.800,00

3.000,00

Kørsel

   

500,00

500,00

Kontorartikler

359,70

 

1.800,00

1.800,00

Kontorhold, formand

1.200,00

   

1.200,00

Kontorhold

198,75

     

Fotokopiering

352,50

 

1.000,00

1.000,00

Telefon

   

650,00

 

Gebyrer, bank

100,00

 

500,00

500,00

Diverse

   

1.000,00

5.000,00

Opkrævningsgebyr

2.179,50

   

3.000,00

 

28.389,95

30.949,98

(450,00)

9.000,00

Driftsresultat

2.560,03

     
 

30.949,98

30.949,98

   
         
         

Status pr. 31/12 2007

       
 

Aktiver

Passiver

   

Kassebeholdning

30,50

     

Danske Bank 3430699296

37,59

     

Danske Bank 3430630997

91.664,89

     

Skyldig vejskrab

 

1.500,00

   

Egenkapital:

       

Saldo primo

 

87.672,95

   

Årets resultat

 

2.560,03

   
 

91.732,98

91.732,98

   
         
   

Kasserer Helle Skat Nielsen

 
         

Dato:     /       2008

       

Revideret af:

Helle Asbøg

 

Ib Nielsen