Menu Luk
Grundejerforeningen Over Dråby Strand
Driftregnskab for 2016 Budget  2016 Budget  2017 Budget  2018
Indtægter
Kontingenter 43.800,0 44.400 44.400 44.400
Indtægt fra Incasso 0,0
Renter fra Bank 23,0 200 100 0
Indtægter i alt 43.823,0 44.600 44.500 44.400
Udgifter
Vejvedligeholdelse 29.218,1 25.000 50.000 40.000
Dræn 29.650,0 10.000 10.000 20.000
Porto 1.716,0 1.500 1.500 1.800
Mødeudgifter/generalforsamling 4.733,7 4.000 5.000 5.000
Kørsel 0,0 1.000 500 0
Godtgørelse formand/Sekr/Kass. 2.800,0 3.000 3.500 3.500
Kontorartikler og fotokopiering 1.850,9 1.500 2.500 2.000
Gebyrer: Bank,Opkrævning, Incasso 340,0 500 500 500
Diverse 1.100,9 1.000 1.000 1.500
Udgifter I alt 71.409,5 47.500 74.500 74.300
Driftsresultat -27.586,6 -2.900 -30.000 -29.900
Status pr. 31.12.2016
Danske Bank knt 3430-699296 3.561,6
Danske Bank knt 3430-630997 110.791,5
Tilgodehavende hos medl. 600,0
Forudbetalt kontingent 0,0
Udlæg 0,0
Egenkapital
Saldo primo 141.939,7
Årets driftresultat -27.586,6
restancer 600,0
Egenkapital d.d. 114.953,1
114.953,1 114.953,1
Regnskab 2016 og Budget 2018 godkendt på Generalforsamlingen d. 29/4 2017

Udarbejdet af Niels Finseth (Kasser)
Revideret af Grethe Christensen (Revisor) og Jan Boserup (Revisorsuppleant)

 

Driftregnskab for 2015 Budget 2015 Budget  2016 Budget  2017
Indtægter
Kontingenter 44.400,0 44.400 44.400 44.400
Indtægt fra Incasso 0,0
Renter fra Bank 47,2 400 200 100
Indtægter i alt 44.447,2 44.800 44.600 44.500
Udgifter
Vejvedligeholdelse 8.749,0 25.000 25.000 40.000
Dræn 0,0 5.000 10.000 10.000
Porto 950,0 1.500 1.500 1.500
Mødeudgifter/generalforsamling 4.731,0 4.000 4.000 5.000
Kørsel 0,0 1.000 1.000 500
Godtgørelse formand/Sekr/Kass. 3.000,0 3.000 3.000 3.500
Kontorartikler og fotokopiering 2.277,9 2.500 1.500 2.500
Gebyrer: Bank,Opkrævning, Incasso 300,0 500 500 500
Diverse 1.000,0 2.000 1.000 1.000
Udgifter I alt 21.007,9 44.500 47.500 64.500
Driftsresultat 23.439,3 300 -2.900 -20.000
Status pr. 31.12.2015
Danske Bank knt 3430-699296 4.931,1
Danske Bank knt 3430-630997 137.008,6
Tilgodehavende hos medl. 0,0
Forudbetalt kontingent 0,0
Udlæg 0,0
Egenkapital
Saldo primo 118.500,4
Årets driftresultat 23.439,3
restancer 0,0
Egenkapital d.d. 141.939,7
141.939,7 141.939,7
Dato:   20/3 2016:
Årsregnskab 2015 og Budget 2017 fremlagt og godkendt på Generalforsamlingen 16. April 2016.
Kasserer:  Niels Finseth

 

Grundejerforeningen Over Draaby Strand
Driftregnskab for 2014 Budget 2014 Budget 2015 Budget  2016
Indtægter
Kontingenter 44.400,00 44.400 44400 44400
Indtægt fra Incasso 500,00
Renter fra Bank 166,73 400 400 200
Indtægter i alt 45.066,73 44.800 44.800 44.600
Udgifter
Vejvedligeholdelse 29.014,31 20.000 25000 25000
Dræn 9.518,75 5.000 5000 10000
Porto 1.044,00 1.500 1500 1500
Mødeudgifter/generalforsamling 4.096,15 5.000 4000 4000
Kørsel 320,40 1.000 1000 1000
Godtgørelse formand/Sekr/Kass. 1.000,00 3.000 3000 3000
Kontorartikler og fotokopiering 1.127,90 2.600 2500 1500
Gebyrer: Bank,Opkrævning, Incasso 300,00 1.300 500 500
Diverse 775,00 5.000 2000 1000
Udgifter I alt 47.196,51 44.400 44.500 47.500
Driftsresultat -2.129,78 400 300 -2.900
Status pr. 31.12.2014
Danske Bank 3430-699296 5.938,99
Danske Bank 3430-630997 113.161,39
Tilgodehavende hos medl. 0,00
Forudbetalt kontingent 0
Udlæg 0
Egenkapital
Saldo primo 121.230,16
Årets driftresultat -2.129,78
restancer 0,00
Egenkapital d.d. 119.100,38
119.100,38 119.100,38
Dato:   27/3 2015
Regnskab 2014 og Budget 2016 Godkendt på Generalforsamlingen 25. april 2015.
Kasserer:  Niels Finseth
Revisor Grethe Christensen Revisor Ib Nielsen

***********

Grundejerforeningen Over Draaby Strand
Driftregnskab for 2013 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015
Indtægter
Kontingenter 37.000,00 37.000 44.400 44400
Indtægt fra Incasso 600,00
Renter fra Bank 335,74 400 400 400
Indtægter i alt 37.935,74 37.400 44.800 44.800
Udgifter
Vejvedligeholdelse 12.022,38 50.000 20.000 25000
Dræn 0,00 0 5.000 5000
Porto 1.111,00 1.500 1.500 1500
Mødeudgifter/generalforsamling 2.590,75 4.000 5.000 4000
Kørsel 538,00 1.000 1.000 1000
Godtgørelse formand/Sekr/Kass. 0,00 2.000 3.000 3000
Kontorartikler og fotokopiering 1.742,00 2.600 2.600 2500
Gebyrer: Bank,Opkrævning, Incasso 99,00 1.300 1.300 500
Diverse 762,90 5.000 5.000 2000
Udgifter I alt 18.866,03 67.400 44.400 44.500
Driftsresultat 19.069,71 -30.000 400 300
Status pr. 31.12.2013
Danske Bank 3430-699296 3.135,50
Danske Bank 3430-630997 118.094,66
Tilgodehavende hos medl. 0,00
Forudbetalt kontingent 0
Udlæg 0
Egenkapital
Saldo primo 102.160,45
Årets driftresultat 19.069,71
restancer 0,00
Egenkapital d.d. 121.230,16
121.230,16 121.230,16
Dato:   27/2 2014
Kasserer:  Niels Finseth
Regnskab 2013 og Budget 2015 Godkendt på Generalforsamlingen d. 3/5 2014.
Revisor Grethe Christensen Revisor Ib Nielsen

 

Driftregnskab pr. 31.12. 2012 Budget 2012 Budget 2013 (*) Budget 2014
Indtægter
Kontingenter 37.000,00 37.500 37.000 44.400
Indtægt fra Incasso 790
Renter fra Bank 369,13 1.000 400 400
Indtægter i alt 38.159,13 38.500 37.400 44.800
Udgifter
Vejvedligeholdelse+dræn 14.468,75 20.000 50.000 25.000
Broprojekt Strandengen 8.000
Porto 1.329,00 1.500 1.500 1.500
Mødeudgifter/generalforsamling 4.782,98 3.000 4.000 5.000
Kørsel 0,00 1.000 1.000 1.000
Godtgørelse formand/Sekr/Kass. 300,00 1.200 2.000 3.000
Kontorartikler og fotokopiering 1.004,90 2.800 2.600 2.600
Gebyrer: Bank,Opkrævning, Incasso 30,00 3.500 1.300 1.300
Diverse 730,00 5.000 5.000 5.000
Udgifter I alt 22.645,63 38.000 75.400 44.400
Driftsresultat 15.513,50 500 -38.000 400
Status pr. 31.12.2012
12.001,53
Danske Bank 3430-630997 90.158,92
Tilgodehavende hos medl. 0,00
Forudbetalt kontingent 0
Udlæg 0
Egenkapital
Saldo primo 86.646,95
Årets driftresultat 15.513,50
restancer 0,00
Egenkapital d.d. 102.160,45
102.160,45 102.160,45
(*) Revideret budget 2013. Godkendt på Generalforsamlingen i 2013
Dato:   27/1 2012 Kasserer:  Niels Finseth
Revideret af: Dato: Dato:
Grethe Christensen Ib Nielsen

 

Årsregnskabet er behørigt underskrevet og lagt i Protokollen

**********

**********
Driftregnskab pr. 31.12.2011 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013
Indtægter
Kontingenter 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.000,00
Opkrævningsgebyr
Rykkergebyrer 800,00
Renter:
Bank 331,71 1.000,00 1.000,00 400,00
Udestående kontingent
Indtægter i alt 38.631,71 38.500,00 38.500,00 37.400,00
Udgifter
Vejvedligeholdelse+dræn 40.850,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00
Broprojekt, Strandengen 8.000,00
Porto 505,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Mødeudgifter/generalforsamling 2.064,75 3.000,00 3.000,00 4.000,00
Kørsel 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Godtgørelse, formand/sekr./Kass. 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.000,00
Kontorartikler 110,95 1.800,00 1.800,00 1.100,00
Fotokopiering 600,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00
Gebyrer bank 500,00 500,00 300,00
Diverse 497,95 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Opkrævningsgebyr,kontingent 3.000,00 3.000,00 1.000,00
Ialt 45.828,65 48.000,00 38.000,00 45.400,00
Driftsresultat -7.196,94 500,00 -8.000,00
38.631,71 38.631,71
Status pr. 31.12.2011.
Danske Bank 3430-699296 7.647,16
Danske Bank 3430-630997 78.999,79
Tilgodehavende kontingent/rykker
Udlæg
Egenkapital:
Saldo primo 93.843,89
Årets driftresultat -7.196,94
Egenkapital d.d. 86.646,95 86.646,95
Dato: 19.01.2012 Kasserer:  Flemming Sund Nielsen
Revideret af: Dato: Dato:
Ib Nielsen Niels Christian Finseth
Årsregnskab 2011 er behørigt underskrevet til foreningens protokol

 

GRUNDEJERFORENINGEN OVER DRABY STRAND
Driftregnskab 1. Januar – 31. December 2010 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012
Indtægter
Kontingenter 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00
Opkrævningsgebyr 100,00
Rykkergebyr 300,00
Renter:
Bank 263,61 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Udestående kontingent 49,15
Indtægter i alt 38.500,00 38.500,00 38.500,00
Udgifter
Vejvedligeholdelse+dræn 18.093,75 21.000,00 30.000,00 20.000,00
Porto 1.655,50 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Mødeudgifter/generalforsamling 2.324,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Kørsel 0,00 500,00 1.000,00 1.000,00
Godtgørelse, formand 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Kontorartikler 119,95 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Fotokopiering 320,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Gebyrer bank 0,00 500,00 500,00 500,00
Diverse 735,65 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Opkrævningsgebyr,kontingent 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Ialt 24.448,85 38.212,76 38.500,00 48.000,00 38.000,00
Driftoverskud 13.763,91
38.212,76 38.212,76
Status pr. 31.12.2010
Kassebeholdning 0,00
Danske Bank 3430-699296 8.475,75
Danske Bank 3430-630997 85.368,14
Tilgodehavende kontingent 0,00
Egenkapital:
Saldo primo 80.079,98
Årets overskud 13.763,91
Egenkapital ultimo 2010
93.843,89 93.843,89
Dato: 18. Januar 2011 signeret:
Flemming Sund Nielsen
kasserer
Revideret af:
Dato: 25.01.2011 signeret: signeret
Ib Nielsen Niels Christian Finseth
revisor revisor

 

GRUNDEJERFORENINGEN OVER DRÅBY STRAND
Driftregnskab 1. januar – 31. december 2009
Udgifter Indtægter Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011
INDTÆGTER
Kontingenter 37.500,00 (37.500,00) (37.500,00) (37.500,00)
Renter, bank 524,60 (1.000,00) (1.000,00) (500,00)
I alt, Indtægter (38.500,00) (38.500,00) (38.000,00)
UDGIFTER
Vejvedligehold + dræn 31.312,50 50.000,00 21.000,00 30.000,00
Porto 969,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Mødeudgifter 1.997,85 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Kørsel 500,00 500,00 1.000,00
Godtgørelse, Formand 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Kontorartikler 758,95 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Fotokopiering 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Gebyrer, bank 500,00 500,00 500,00
Diverse 285,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Opkrævningsgebyr, Kontingent 2.298,75 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Udgift i alt 38.822,05 38.024,60 67.500,00 38.500,00 48.000,00
Driftsunderskud 797,45 29.000,00 10.000,00
38.822,05 38.822,05 nul kroner
Status pr. 31/12 2009
Aktiver Passiver
Kassebeholdning 30,50
Danske Bank 3430699296 14.800,35
Danske Bank 3430630997 64.749,13
Tlgodehavende kontingent 500,00
Egenkapital:
Saldo primo 80.877,43
Årets underskud 797,45
80.877,43 80.877,43
Kasserer Eva Werner
Dato: 20. februar 2010 Dato: 16. februar 2010
________________ _________________
Revideret af: Helle Asbøg Ib Nielsen
Regnskabet foreligger behørigt underskrevet i protokollen
Budget 2011 er besluttet på generalforsamlingen den 17. april 2010

 

GRUNDEJERFORENINGEN OVER DRÅBY STRAND
Driftsregnskab 1. januar – 31. december 2008
INDTÆGTER Udgifter Indtægter Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010
Kontingenter 30.000,00 (30.000,00) (37.500,00) (37.500,00)
Renter, bank 2.064,90 (1.000,00) (1.000,00)
Inkassogebyr 100,00
UDGIFTER
Vejvedligehold + dræn 26.681,25 30.000,00 50.000,00 21.000,00
Vejskilte 5.543,75
Porto 722,50 1.300,00 1.500,00 1.500,00
Mødeudgifter 4.032,00 2.800,00 3.000,00 3.000,00
Kørsel 500,00 500,00 500,00
Kontorartikler 258,70
Kontorhold, formand 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Kontorhold 1.800,00 1.800,00 1.800,00
Fotokopiering 830,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Telefon
Gebyrer, bank 500,00 500,00 500,00
Diverse 1.000,00 5.000,00 5.000,00
Opkrævningsgebyr, kontingent 2.252,25 2.200,00 3.000,00 3.000,00
I ALT 41.520,45 32.164,90
Driftunderskud 9.355,55 12.300,00 29.000,00 + – nul kroner
41.520,45 41.520,45
Status pr. 31/12 2008
Aktiver Passiver
Kassebeholdning 30,50
Danske Bank 3430699296 1.316,49
Danske Bank 3430630997 79.530,44
Egenkapital:
Saldo primo 90.232,98
Årets resultat (9.355,55)
80.877,43 80.877,43
Kasserer Eva Wernwr
Dato:    28. marts 2009
________________ _________________
Revideret af: Helle Asbøg Ib Nielsen

 

GRUNDEJERFORENINGEN
OVER DRÅBY STRAND
Driftsregnskab 1. januar – 31. december 2007
Forslag
INDTÆGTER Udgifter Indtægter Budget 2007 Budget 2009
Kontingenter 30.000,00 (30.000,00) (37.500,00)
Renter, bank 949,98 (1.000,00)
UDGIFTER
Vejvedligehold + dræn 18.700,00 20.000,00 30.000,00
Porto 1.300,00 1.500,00
Mødeudgifter 5.299,50 2.800,00 3.000,00
Kørsel 500,00 500,00
Kontorartikler 359,70 1.800,00 1.800,00
Kontorhold, formand 1.200,00 1.200,00
Kontorhold 198,75
Fotokopiering 352,50 1.000,00 1.000,00
Telefon 650,00
Gebyrer, bank 100,00 500,00 500,00
Diverse 1.000,00 5.000,00
Opkrævningsgebyr 2.179,50 3.000,00
28.389,95 30.949,98 (450,00) 9.000,00
Driftsresultat 2.560,03
30.949,98 30.949,98
Status pr. 31/12 2007
Aktiver Passiver
Kassebeholdning 30,50
Danske Bank 3430699296 37,59
Danske Bank 3430630997 91.664,89
Skyldig vejskrab 1.500,00
Egenkapital:
Saldo primo 87.672,95
Årets resultat 2.560,03
91.732,98 91.732,98
Kasserer Helle Skat Nielsen
Dato:     /       2008
Revideret af: Helle Asbøg Ib Nielsen