Menu Luk

Generalforsamlingen d. 13. april 2013 ændredes ordlyden i Vedtægtens § 5, 4 punktum til: ” Til den i medlemskartoteket oplyste mailadresse, alternativt pr. brev til folkeregisteradresse udsendes til det enkelte medlem senest 14 dage forud…..”